په هرات کې د ټاکنو د ملاتړ دوه ورځنۍ غونډه پيل شوه