مزارشریف (پژواک،۲۵میزان ۹۷): باشندگان برخی ولسوالی های ناامن ولایت بلخ می گویند که بعد از تعهد رییس جمهور، هنوزهم مناطق وسیعی از ولسوالی ها در تسلط طالبان قرار دارند و جنگ جریان دارد.
رییس جمهورغنی درجریان سفر به مزارشریف، اذعان کرده بود که مشکل امنیتی چهار ولسوالی ناامن بلخ را در اولویت امنیت ملی افغانستان قرار خواهد داد و به زودی به این معضل رسیدگی صورت خواهد گرفت.
درحال حاضر؛ ساکنین ولسوالی های چمتال، چهاربولک، بلخ و دولت آباد می گویند که از دو روز گذشته بدينسو، جنگ ها شدت گرفته و اگروضعیت چنین ادامه یابد، درمناطق متذکره ده ها هزار تن از رای دادن محروم خواهند شد.
مسئولین امنیتی بلخ می گویند که برای سرکوب مخالفین مسلح، عملیات را راه اندازی کرده اند.
اشرف غنی رییس جمهورکشور، دوازده روز پیش درجریان سفر به شهرمزارشریف، به مردم بلخ تعهد سپرد که مشکل امنیتی ولسوالی های چهاربولک، چمتال، بلخ و دولت آباد را در صدر برنامه های امنیت ملی افغانستان جا خواهد داد.
رییس جمهورغنی گفته بود که به مشکلات موجود، زودتر رسیدگی خواهد کرد؛ اما باشندگان ولسوالی های متذکره می گویند که بعد از تعهد سپردن رییس جمهور، وضعیت امنیتی بیش از پیش وخیم شده است.
صوفی جمعه گل باشنده ولسوالی چهاربولک، به تاریخ ۲۵ میزان، به آژانس خبری پژواک گفت که طالبان دو شب قبل، قریه یلمان ولسوالی متذکره را تصرف کرده اند.
موصوف علاوه کرد که راه اندازی عملیات توسط نیروهای امنیتی، بر وضع امنیتی هیچگونه تاثيرمثبت نگذاشته است.
نامبرده گفت: "همین اکنون که با شما صحبت می کنم در مناطق خان آباد، علی آباد، ینگارغ، ثوریان، زیکزیک، ارزنکار، بیست پیکال، شش پیکال، تيمور ولسوالی چهاربولک و حتی ولسوالی آقچه ولایت جوزجان، طالبان رفت و آمد می کنند."
به قول وی، اگر وضعیت به همین روال ادامه یابد؛ ۸۰ درصد ساکنین ولسوالی چهاربولک، از رای دادن محروم خواهند شد.
درعین حال عبدالصبور باشنده ولسوالی چمتال بلخ، به پژواک گفت که در درگیری اخیر، برخی مناطق مهم ولسوالی متذکره به دست طالبان سقوط کرده است.
 نامبرده علاوه کرد که از دو شب گذشته بدينسو، در یک کیلومتری ساختمان ولسوالی، میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح درگیری ادامه دارد.
موصوف گفت که دیشب، طالبان مسلح وارد قریه چمتال مرکزی نیز شده و مردم را تهدید نموده اند تا درانتخابات اشتراک نورزند.
صبورگفت که عملیات آغازشده توسط نیروهای امنیتی، از  چند روز گذشته بدينسو کدام پیشرفت چشمگیری نداشته است.
موصوف علاوه کرد: "در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، در قریه چمتال مرکزی حدود ۲۰۰۰ تن رای داده بودند؛ اما این بار فکر نمی کنم که حتی دفترانتخابات دراینجا باز شود؛ اگرمرکز انتخابات گشوده هم شود، مردم از ترس در انتخابات اشتراک نخواهند ورزید."
به قول وی، رییس جمهورغنی به مردم تعهد کرده بود که تا انتخابات، جلو افزایش ناامنی را خواهد گرفت؛ اما علاوه کرد که نه تنها ناامنی فروکش نکرد، بلکه مناطق دیگرهم سقوط نمود.
مسئولین کميسیون انتخابات بلخ می گویند که آنها مواد انتخاباتی را به مناطقى انتقال می دهند و مراکز انتخابات را در آن باز خواهند کرد که نیروهای امنیتی، از تامین امنیت در آن جاها اطمینان دهند.
محمد ظاهراکبری رییس کميسیون انتخابات بلخ، به پژواک گفت که در بلخ ۴۱ مرکز انتخابات درحال سقوط اند و ۲۴ دیگرآن با تهدید امنیتی بلند مواجه اند.
موصوف علاوه کرد که ازجمله مراکز سقوط کرده، در ۱۲ مرکزمردم بیشتر ثبت نام کرده بودند.
به قول اکبری، تا زمانیکه درمورد مصئونیت کارمندان اطمینان حاصل نکرده باشند؛ مراکزانتخابات را در مناطق ناامن باز نخواهند کرد.
به گفته وی، نیروهای امنیتی وعده سپرده اند که ازطریق راه اندازی عملیات نظامی، برای مردم زمینه اشتراک در انتخابات را فراهم خواهند کرد.
درعین حال مسئولین امنیتی بلخ می گویند که برای شکست مخالفین مسلح، عملیات نظامی موسوم به خالد ۴۰ را  آغازکرده اند.
شیرجان درانی سخنگوی قوماندانی امنیه بلخ، به پژواک گفت که عملیات متذکره درهماهنگی با پولیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی ادامه دارد.
موصوف افزود که تلاش کلی را به خرج می دهند تا زمینه  رایدهی را برای کسانیکه ثبت نام کرده و به تذکره های شان برچسپ زده اند  فراهم سازد.
نامبرده از مردم خواست تا با نیروهای امنیتی همکاری نمایند.
طالبان مسلح در درگیری های اخیر، ضمن تصرف شماری مناطق در ولسوالی های چمتال و چهاربولک، از کشته  و مجروح کردن نیروهای امنیتی نیز مدعی شده اند.
 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.